Werkgevers opgelet: per 1 juli veel veranderingen

Werkgevers opgelet: per 1 juli veel veranderingen

Het is al even bekend: het ontslagrecht gaat vandaag (1 juli 2015) veranderen. Volgens de rijksoverheid wordt het makkelijker, sneller, eerlijker en goedkoper voor werkgevers. Of dat werkelijk zo is, zal moeten blijken.

Wet werk en zekerheid (Wwz)
Het nieuwe ontslagrecht is onderdeel van de Wet werk en zekerheid (Wwz), die per 1 januari 2015 in werking is getreden. De Wwz wordt in delen ingevoerd:
– per 1 januari 2015 zijn er nieuwe regels ingegaan voor de proeftijd;
– per 1 juli 2015 is er nieuw ontslagrecht gekomen, komt de transitievergoeding in de plaats van de ontslagvergoeding en is de ketenbepaling in tijdelijke contracten aangepast;
– per 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de WW stapsgewijs teruggebracht.

Informatie van de rijksoverzicht: een overzicht
De rijksoverheid doet veel aan voorlichting. Op de volgende webpagina’s vindt u meer informatie voor werkgevers over de volgende onderwerpen:
– de transitievergoeding (de ‘nieuwe’ ontslagvergoeding);
– het nieuwe ontslagrecht;
– de ketenbepaling (de regels die bepalen wanneer elkaar opvolgende tijdelijke contracten overgaan in een vast contract);
– ontslag wegens bedrijfseconomische redenen;
– ontslag wegens verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
– ontslag wegens onvoldoende functioneren van de werknemer;
– ontslag wegens een verstoorde arbeidsverhouding met de werknemer;
– ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer;
– ontslag wegens het niet nakomen van de re-integratieverplichtingen;
– ontslag wegens frequent ziekteverzuim van de werknemer;
– ontslag wegens andere omstandigheden;
– ontslag van een tijdelijke medewerker;
– ontslag van een payrollmedewerker;
– ontslag op staande voet.

Let op: deze informatie is met name geschreven voor de werkgever: voor werknemers bestaan er andere webpagina’s en factsheets.

Artikel op maat?
Wil je een artikel op maat, bijvoorbeeld voor het personeelsmagazine of de website? Neem dan contact met mij op.

No Comments

Post A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.